Enfòmasyon sou entèfas nimerik bidjè patisipatif la


Entèfas nimerik bidjè patisipatif la te devlope pa Stanford Crowdsourced Democracy Team. Nou espere ke nati vizyèl entèfas la epi richès enfòmasyon ki prezante yo ap ede ou aprann sou pwojè yo, epi depoze plis vòt enfòmatif.

Sa se yon pwojè sous ouvri ki lisansye anba lisans GNU GPL v3.0. Ou ka jwenn kòd sous la sou GitHub.

Si ou gen pwoblèm teknik oswa ou vle bay kòmantè, tanpri voye yon imèl bay feedback@pbstanford.org epi n'ap eseye reponn ou pi vit posib.