Głosowanie zostało zakończone.

Zagłosować możesz do końca roku!

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W EKSPERYMENCIE?
To proste! Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką Warszawy, poprosimy Cię o oddanie głosu w fikcyjnym budżecie obywatelskim według dwóch różnych metod głosowania: takiej, w której możesz wybrać maksymalnie pewną ograniczoną liczbę projektów oraz takiej, w której możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza wartości dostępnego budżetu.
Twój udział w badaniu jest całkowicie anonimowy. Pamiętaj, że oddajesz głos w fikcyjnym głosowaniu w ramach eksperymentu i nie ma on wpływu na wyniki prawdziwego budżetu obywatelskiego. Jeśli zechcesz, na koniec możesz podzielić się swoją opinią na temat doświadczenia związanego z różnymi metodami głosowania.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O EKSPERYMENCIE?
Ma on na celu zrozumienie wpływu metody głosowania na proces budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Czy metoda głosowania decyduje o tym, które projekty wybieramy? Czy jej dobór może determinować to, które projekty zwyciężą? Czy któraś z nich może okazać się lepsza? Najlepszą drogą do zdobycia tej wiedzy jest analiza zachowań głosujących w ramach różnych systemów. Twój udział w badaniu online pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania!
Eksperyment jest częścią większego projektu badawczego realizowanego w ramach programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantów, wspierającego bieżące funkcjonowanie i rozwój procesu budżetu obywatelskiego.

 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do nas drogą mailową:

Magdalena Stefańska  |  m.stefanska@um.warszawa.pl          
Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd m.st. Warszawy

Oliwia Szczupska  |  oliwia.szczupska@gmail.com
koordynator naukowy eksperymentu, Szkoła Główna Handlowa

 

Z aktualnościami dotyczącymi warszawskiego budżetu obywatelskiego możesz zapoznać się na stronie Urzędu m.st. Warszawa
Platforma do eksperymentu online została udostępniona dzięki uprzejmości Stanford Crowdsourced Democracy Team.