Tapos na ang panahon para makaboto.

Salamat sa pakikibahagi! Proseso ng Pagbabadyet na may Pakikibahagi ng Planong Aksyon ng Komunidad ng Tenderloin 

Ikinalulugod naming ipahayag ang mga paunang natuklasan ng proseso ng Participatory Budgeting ng TL Community Action Plan (TCAP). Ang pamumuhunan ng Alkalde na $3.5M ay naglalayon na suportahan ang pamumuno at pakikipag-ugnayan ng komunidad ng Tenderloin upang mapabuti ang kanilang komunidad at kapitbahayan – ang iyong adbokasiya para sa isang mas ligtas, mas malinis, mas masigla at aktibong kapitbahayan ay naging posible at nagpapasalamat kami sa bawat isa sa inyo sa pagboto at pinaparinig ang iyong boses.

Pinadali ng Departamento ng Pagpaplano ang prosesong ito na nagtapos sa isang dalawang linggong panahon ng pagboto – mangyaring tingnan sa ibaba ang listahan ng mga panukala na may bilang ng boto para sa bawat isa. Ang lahat ng mga panukala sa proyekto ay susuriin na ngayon para sa pagiging posible ng may-katuturang (mga) departamento ng Lungsod. Batay sa pagsusuri sa pagiging posible, na kinabibilangan ng pagsusuri sa kabuuang gastos, timeframe mula simula hanggang katapusan, at ang epekto sa kapitbahayan, bukod sa iba pang mga kadahilanan, magkakaroon tayo ng panghuling listahan ng mga proyektong ipapatupad. Ang aming target na ipakita sa publiko ang huling listahang iyon ay sa katapusan ng Enero. Gaya ng binanggit sa buong proseso ng participatory budgeting na ito, ang mga mabubuhay at magagawang panukala lamang ang ipapatupad.

Sa loob ng halos dalawang linggong panahon ng pagboto, ang mga residente at manggagawa ng Tenderloin ay bumoto upang bigyang-priyoridad ang mga proyektong magpapahusay sa kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong espasyo, mga kaganapan sa sining at kultura, edukasyon sa kabataan at komunidad, at mga serbisyo sa pagkain at tirahan.

Nasa ibaba ang ilang mahahalagang natuklasan mula sa proseso ng pagboto.

1,368 na residente at manggagawa ng Tenderloin ang bumoto, sa mga humigit-kumulang 30% ay mga manggagawa.

Mahigit sa kalahati ng pagpopondo ay mapupunta sa pagpapabuti ng kaligtasan at kakayahang mabuhay ng kapitbahayan.

Ang komunidad ng Tenderloin ay nagpakita ng pangunahing suporta para sa pagpapabuti ng kaligtasan at kakayahang mabuhay ng kapitbahayan sa pamamagitan ng mga pagpapabuti sa pampublikong espasyo, direktang pamumuhunan sa kaligtasan, paglilinis, at mga pangunahing pangangailangan tulad ng tirahan at seguridad sa pagkain

Ang kalusugan ng komunidad ay nasa isip din ng mga botante, na may mga serbisyong nakabatay sa komunidad para sa mga kabataan at mga nakatatanda sa imigrante na tumatanggap din ng suporta

Mga Lokasyon para Makaboto

Mga Lokasyon sa Pagboto 

 

 
 
 
 
 
 

Araw 

 
 
 
 

Petsa    

 
 
 
 

Oras 

 
 
 
 

Magdaraos na 

 
 
 
 

Lokasyon 

 
 
 
 

Sabado at Linggo 

 
 

Disyembre 10 – 11 

Disyembre 17-18 

 
 

12:00 - 4:00 pm 

 
 

Safe Passage Park 

 
 
 
 
 
 

Lunes at Martes 

 
 

Disyembre 12 - 13 

 
 

10:00 am - 1:00 pm 

 
 

Safe Passage Park 

 
 
 
 
 
 

Martes - Biyernes 

 
 

Disyembre 13 - 16 

 
 

10:00 am - 2:30 pm 

 
 

Tenderloin Children’s Playground 

 
 
 
 
 
 

Martes 

 
 

Disyembre 20 

 
 

9:00 – 11:00 am 

 
 

Boeddeker Park 

 
 
 
 
 
 

Miyerkules - Biyernes 

 
 

Disyembre 21-23 

 
 

10:00 am - 1:00 pm 

 
 

Safe Passage Park 

 
 

 

Mga Pagboto 

 
 
 
 
 
 

Araw 

 
 
 
 

Petsa    

 
 
 
 

Oras 

 
 
 
 

Kaganapan 

 
 
 
 

Lokasyon 

 
 
 
 

Biyernes 

 
 

Disyembre 9 

 
 

4:00 - 6:00 pm 

 
 

Kroc Center Winter Fest 

 
 

The Salvation Army KROC Center  
240 Turk Street 

 
 
 
 

Martes 

 
 

Disyembre 13 

 
 

1:00 - 2:30 pm 

 
 

Food Pantry  

 
 
 
 
 
 

Huwebes 

 
 

Disyembre 15 

 
 

8:30 – 10:00 am 

 
 

Community Coffee 

 
 

Tenderloin Community School 
627 Turk Street 

 
 
 
 

Huwebes 

 
 

Disyembre 15 

 
 

5:00 - 7:00 pm 

 
 

Family Night 

 
 

The Salvation Army KROC Center  
240 Turk Street 

 
 
 
 

Biyernes 

 
 

Disyembre 16 

 
 

1:00 - 6:00 pm 

 
 

Holiday Food Giveaway 

 
 

Code Tenderloin 
144 Taylor Street